Four-Star-Bo-dao-10-mon-Dao-Chef-dao-thai-thit-nia-xien-thit-dao-rang-cua-dao-got-dao-cat-banh-mi-dao-da-nang-cay-mai-dao-keo-da-nang-hop-go-2
Four-Star-Bo-dao-10-mon-Dao-Chef-dao-thai-thit-nia-xien-thit-dao-rang-cua-dao-got-dao-cat-banh-mi-dao-da-nang-cay-mai-dao-keo-da-nang-hop-go-3
Four-Star-Bo-dao-10-mon-Dao-Chef-dao-thai-thit-nia-xien-thit-dao-rang-cua-dao-got-dao-cat-banh-mi-dao-da-nang-cay-mai-dao-keo-da-nang-hop-go-4
Four-Star-Bo-dao-10-mon-Dao-Chef-dao-thai-thit-nia-xien-thit-dao-rang-cua-dao-got-dao-cat-banh-mi-dao-da-nang-cay-mai-dao-keo-da-nang-hop-go-5
Four-Star-Bo-dao-10-mon-Dao-Chef-dao-thai-thit-nia-xien-thit-dao-rang-cua-dao-got-dao-cat-banh-mi-dao-da-nang-cay-mai-dao-keo-da-nang-hop-go-6
Four-Star-Bo-dao-10-mon-Dao-Chef-dao-thai-thit-nia-xien-thit-dao-rang-cua-dao-got-dao-cat-banh-mi-dao-da-nang-cay-mai-dao-keo-da-nang-hop-go-7
Four-Star-Bo-dao-10-mon-Dao-Chef-dao-thai-thit-nia-xien-thit-dao-rang-cua-dao-got-dao-cat-banh-mi-dao-da-nang-cay-mai-dao-keo-da-nang-hop-go-8
Four-Star-Bo-dao-10-mon-Dao-Chef-dao-thai-thit-nia-xien-thit-dao-rang-cua-dao-got-dao-cat-banh-mi-dao-da-nang-cay-mai-dao-keo-da-nang-hop-go-9
Four-Star-Bo-dao-10-mon-Dao-Chef-dao-thai-thit-nia-xien-thit-dao-rang-cua-dao-got-dao-cat-banh-mi-dao-da-nang-cay-mai-dao-keo-da-nang-hop-go-11

Four Star – Bộ dao 10 món

15,279,000 VNĐ

Chỉ còn 14 sản phẩm

Thương hiệu Zwilling J.A.Henckels

Trạng thái Còn hàng

Bạn sẽ nhận được 152,700 VNĐ để có thể tái sử dụng tại Kitchen Koncept!

Facebook Chat
Mã: 35020-000-0 Danh mục: , Từ khóa: